Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Automatická dezinfekce

Automatická dezinfekce

Toalety
Šatny
Sklady
Garáže
Kuchyně
  • Zcela automatické UVC dezinfekční zářiče umožňují dezinfekci často frekventovaných prostor.
  • Díky vybavení pohybovým senzorem, který přístroj při vstupu osoby vypne, jsou naše zářiče zcela bezpečné.
  • K opětovné aktivaci dochází po nastaveném čase zcela automaticky.

UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 16W

UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 16W
<p><strong>Plně automatick&yacute; UVC z&aacute;řič pro dezinfekci středn&iacute;ch a vět&scaron;&iacute;ch prostor.</strong> Germicidn&iacute; UVC z&aacute;řič likviduje viry a bakterie (včetně COVID-19), pl&iacute;sně a jin&eacute; mikroby s &uacute;činnost&iacute; 99,9%.</p> <p>D&iacute;ky zabudovan&yacute;m senzorům pozn&aacute; n&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&iacute; z&aacute;řič př&iacute;tomnost osob a zastav&iacute; sv&iacute;cen&iacute;. Z&aacute;řič se po nastaven&eacute; době 7 min. (pokud nen&iacute; detekov&aacute;na ž&aacute;dn&aacute; dal&scaron;&iacute; osoba) s&aacute;m opět aktivuje a započne s dezinfekci prostor a povrchů po přednastavenou dobu dezinfekce. T&iacute;m je na&scaron;e UVC dezinfekce plně automatick&aacute; a bezpečn&aacute;.</p> <p>Doba dezinfekce je přednastavena na 7 minut a může b&yacute;t změněna dle n&aacute;vodu.</p> N&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&iacute; z&aacute;řič je postaven robustně, <strong>z kvalitn&iacute;ch komponent a je navržen pro průmyslov&eacute; využit&iacute;</strong> (vydrž&iacute; vysok&yacute; počet cyklů).<strong> Dvouz&aacute;řivkov&yacute; UVC z&aacute;řič s v&yacute;konem 16W</strong> je vhodn&yacute; pro dezinfekci středn&iacute;ch a vět&scaron;&iacute;ch prostor. Proto se často využ&iacute;v&aacute; např&iacute;klad pro dezinfekci <strong>vět&scaron;&iacute;ch toalet, &scaron;aten, tak&eacute; chodeb nebo jednac&iacute;ch m&iacute;stnost&iacute;.</strong>
3 267 Kč vč. DPH2 700 Kč Skladem
Robustní provedeníNovinka

UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 8W

UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 8W
<p><strong>Plně automatick&yacute; UVC z&aacute;řič pro dezinfekci men&scaron;&iacute;ch a středn&iacute;ch prostor</strong>. Germicidn&iacute; UVC z&aacute;řič likviduje viry a bakterie (včetně COVID-19), pl&iacute;sně a jin&eacute; mikroby s &uacute;činnost&iacute; 99,9%.</p> <p>D&iacute;ky zabudovan&yacute;m senzorům pozn&aacute; n&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&iacute; z&aacute;řič př&iacute;tomnost osob a zastav&iacute; sv&iacute;cen&iacute;. Z&aacute;řič se po nastaven&eacute; době 7 min. (pokud nen&iacute; detekov&aacute;na ž&aacute;dn&aacute; dal&scaron;&iacute; osoba) s&aacute;m opět aktivuje a započne s dezinfekci prostor a povrchů po přednastavenou dobu dezinfekce. T&iacute;m je na&scaron;e UVC dezinfekce plně automatick&aacute; a bezpečn&aacute;.</p> <p>Doba dezinfekce je přednastavena na 7 minut a může b&yacute;t změněna dle n&aacute;vodu.</p> N&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&iacute; z&aacute;řič je postaven robustně, z kvalitn&iacute;ch komponent a <strong>je navržen pro průmyslov&eacute; využit&iacute;</strong> (vydrž&iacute; vysok&yacute; počet cyklů). <strong>Jednoz&aacute;řivkov&yacute; UVC z&aacute;řič s v&yacute;konem 8W</strong> je vhodn&yacute; pro dezinfekci men&scaron;&iacute;ch a středn&iacute;ch prostor. Proto se často využ&iacute;v&aacute; např&iacute;klad pro dezinfekci <strong>men&scaron;&iacute;ch toalet, tak&eacute; &scaron;aten nebo chodeb.</strong>
3 146 Kč vč. DPH2 600 Kč Skladem
Robustní provedeníNovinka

Automatická dezinfekce prostor

Díky chytré senzorice se automatická dezinfekce sepne vždy, jakmile se někdo objeví v místnosti a odejde. Tím udržuje prostor čistý bez kontaminace. Automatické dezinfekční UVC zářiče umožňují účinnou dezinfekci frekventovaných prostor. Více o UVC naleznete zde. Díky vybavení pohybovým čidlem, které v případě vstupu osob přístroj vypne, jsou naše zářiče zcela bezpečné. K opětovné aktivaci dochází zcela automaticky po nastavené době.

Dezinfekce kanceláří

Výrobky jsou vhodné do kanceláří, kde se pohybuje větší množství lidí a přicházejí do styku přes společné předměty.

Dezinfekce jednacích prostor

Jednací místa jsou prostory, kde je frekvence různých lidí obrovská a zpravidla na jednotlivžch židlí se střídají. Je to rizikový prostor a pro tento prostor jsou automatické dezinfekce vhodné, protože jakmile se jednací prostor uvolní, dojde k okamžitému dezinfikačnímu procesu. Kontaminace míst je tím výrazně redukována.

Dezinfekce společných prostor

Dezinfekce společných prostor jako jsou chodby, výtahy, recepce atd je také důležitým prvkem snížení rizika. Dochází zde k časté výměnně lidí, kteří se mohou z kontaminovaných míst nakazit.

Dezinfekce čekáren

Automatické dezinfekce jsou vhodným pvkem do čekáren všech druhů - čekárny mají společné rysy jako jednací prostory a mohou být opět velmi rizikovým prostorem.

Automatická dezinfekce vzduchu

UVC záření má hlavní výhodu ve schopnosti dezinfekce vzduchu i povrchů. Tedy jakmile se sepne a začne dezinfikovat, drtivé procento objemu vzduchu v místonosti je zbaveno všech patogenů. Určité druhy UVC zářičů umí generovat i ozón, který má také výrazný dezinfekční účinek, na druhou stranu práce s ozónem je již odborná záležitost, protože ve větším množství je ozón pro lidský organismus škodlivý. Je nutné proces dezinfekce za pomocí ozónu vždy konzultovat s expertem v dané oblasti.

Automatická dezinfekce povrchů

Dezinfekce kuchyněk

Automatická dezinfekce firemních kuchyněk je vhodným nástrojem opět pro udržení čistoty z důvodu vysoké frekvence lidí. Dezinfikuje všechny předměty a povrchy v místnosti. Napomáhá odstranit odér z odpadu nebo případnou plíseň u kuchyňských spotřebičů.

Dezinfekce šaten

Šatny jsou také prostorem s vysokou frekvencí lidí. Různé povrchy se mohou snadno kontaminovat (zejména kliky u dveří) a proto je nutné tyto prostory také udržovat v čistotě a pravidelně dezinfikovat. Pokud je šatna spojena s umývárnami, napomáhá UVC záření udržet tyto prostory i bez plísně. 

Dezinfekce toalet

Toalety patří mezi nejkontaminovanější prostory obecně - je zde příliš předmětů, které využívají všichni lidé prostor navštěvující - kliky u dveří, splachovadla, páky nebo kohoutky vodovodních baterií. Proto automaticá dezinfekce je vhodná i za použití produkce ozónu - toalety jsou zpravidla odvětrávané a to brání nalimitní koncentrace ozónu. Automatická dezinfekce je účinná také proti nepříjemným pachům a zabraňuje výskytu plísně.

Virucidní

UVC dezinfekce je nejrychlejší a nejúčinější dezinfekce zejména proti virům, jelikož mají (laicky řečeno) nejmenší ochranu proti UV záření. To je také důvodem, proč v létě jsou zpravidla virová onemocnění na ústupu. Záření UVC je více agresivnější a ničivější než UVA, které známe jako sluneční paprsky. Více o účincích na koronaviry zde.

Značkové zdroje Philips a Osram

K našim produktům využíváme pouze značkové zářivky, které mají zaručené spektrum UVC. Mezi přední výrobce patří Philips a Osram.

Zároveň si snadno můžete snadno vyzkoušet, zda-li Váš UVC zdroj je efektivní a nekoupili jste pouze nefukční modré světlo na Banana testu. Názorné příklady nefunkční dezinfekce naleznete zde.

Účinná dezinfekce

O účincích UVC dezinfekce se můžete přesvědčit na videu s pokusem v Petriho miskách nebo Mikroskopiským snímáním.

Dezinfekce bez chemie

UVC záření je čistě fyzikální princip. K této metodě dezinfekce nepotřebujete žádné chemické prostředky a nemusíte pracně otírat a čistit všechny možná místa. Více o rozboru této metody naleznete zde.