Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Rozdíly mezi nejčastějšími metodami dezinfekce

Rozdíly mezi nejčastějšími metodami dezinfekce

ČISTIČKY VZDUCHU

Čističky vzduchu vytváří pomocí ventilátoru pohyb vzduchu v místnosti. Vzduch, který se pohybuje, prochází přes čističku vzduchu. Uvnitř čističky jsou filtry, na nichž se při průchodu vzduchu zachytávají nečistoty a vzduch se tak zbavuje nepříjemných zápachů, prachu a dalších nečistot.
Pokud čistička obsahuje také filtry schopné pojmout a zničit bakterie, pak probíhá s čištěním vzduchu zároveň jeho dezinfekce.
Vždy je ale nutné, aby vzduch „prošel skrz“ čističku a filtry.
 
+ čistička čistí vzduch a likviduje zápachy, odstraňuje prach
+ pokud má patřičný antibakteriální filtr, pak vzduch i dezinfikuje
+ v čištěných prostorech se po dobu čištění můžete volně pohybovat
 
- dlouhá doba čištění (v řádu hodin), v závislosti na velikosti prostor a výkonu čističky (vzduch pro očištění a dezinfekci musí projít přes čističku a její filtry)
- filtry je potřeba čistit a měnit
- úroveň dezinfekce závisí na typu, kvalitě a stavu filtru
- nedezinfikuje dokonale povrchy předmětů
 

OZONIZÉRY

Ozonizér vytváří ozon (aktivní kyslík), který dezinfikuje vzduch a povrch předmětů všude, kam se dostane vzduch. Nepotřebuje proto žádné filtry, protože dezinfekci provádí samotný ozon uvolňovaný do prostoru.
Ozon je ve větší koncentraci zdraví škodlivý, z toho důvodu v dezinfikovaných prostorech nesmí být nikdo přítomen. Po dokončení dezinfekce je proto velmi důležité, aby byly prostory dobře vyvětrány.

+ ozonizér čistí a dezinfikuje vzduch a povrchy předmětů a likviduje zápachy
+ ozon se dostane (a tím dezinfikuje) na velmi špatně přístupná místa (všude, kam se dostane vzduch)
+ ozonizér likviduje všechny bakterie, viry, plísně, mikroby a další patogeny (i ty odolné vůči antibiotikům)
 
- v čištěných prostorech se po dobu čištění nesmíte pohybovat (došlo by k poškození vašeho zdraví)
- dlouhá doba dezinfekce (v řádu 2 až 4 hodin na průměrnou místnost), v závislosti na velikosti prostor
- prostory je nutné po dezinfekci před použitím dobře vyvětrat (větrání v řádu minut)
 

UV ZÁŘIČE

UV (ultraviolet) neboli ultrafialové záření, je elektromagnetické záření, které má kratší vlnovou délku, než viditelné světlo, avšak delší, než rentgenové záření.
Dělí se na 3 typy:
 
- UVA (dlouhovlnné) - může opálit, ale jen těžko spálí, může přispět ke stárnutí kůže
- UVB (středněvlnné) - škodlivé pro živé organismy, může způsobit i těžké popáleniny
- UVC (krátkovlnné) - přímé vystavení zapříčiňuje stárnutí a rakovinu kůže, šedý zákal, poškození DNA

Záření UVB i UVC je zhoubné pro živé organismy. Díky krátkým vlnám dokáže UVC proniknout mnohem hlouběji tkáněmi a buňkami živých organismů, než UVB. Díky tomu dokáže UVC poškodit DNA mikroorganismů a tím jim znemožnit další šíření, množení a infikaci.
 
+ UVC dezinfikuje dokonale vzduch i povrchy předmětů
+ krátká doba dezinfekce vzduchu i předmětů (v řádu sekund až minut), podle velikosti prostor
+ díky krátké době dezinfekce lze pomocí UVC rychle dezinfikovat velký počet prostor a předmětů
+ po dokončení dezinfekce není potřeba větrat, prostory a předměty je možné začít ihned využívat
+ UVC likviduje všechny bakterie, viry, plísně, mikroby a další patogeny (i ty odolné vůči antibiotikům)
+ bezkontaktní dezinfekce bez potřeby chemikálií (jednoduché ovládání, které zvládne každý)
+ UV zářiče lze využít i pro neustálou bezobslužnou dezinfekci vzduchotechniky, toalet atd.
 
- v čištěných prostorech se po dobu čištění nesmíte pohybovat (v případě UVC, lze však využít UVB)
- UVC je světlo, nemůže proto dokonale dezinfikovat oblast, která bude zastíněna (lze jednoduše vyřešit nastavením světla do jiné polohy / do jiného úhlu)