Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

UV záření detailněji

UV záření detailněji

UV záření je typem elektromagnetického záření (zkráceně EM záření), které je zodpovědné nejen za krásně opálenou pokožku, ale také za velmi bolestivé spáleniny od sluníčka.

Elektromagnetické záření pochází ze slunce a je přenášeno na různých vlnových délkách a frekvencích. V závislosti na vlnové délce se pak EM záření dělí do sedmi typů a toto dělení je známé jako elektromagnetické spektrum (zkráceně EM spektrum).

Rozdělení EM spektra podle vlnové délky, seřazené od nejdelší po nejkratší, přičemž platí, že čím kratší vlnová délka, tím větší energie a frekvence:

Typy elektromagnetického záření

  • radiové vlny (nejdelší vlnová délka, nejméně energie, nejmenší frekvence)
  • mikrovlny
  • infračervené záření (IR)
  • viditelné světlo
  • ultrafialové záření (UV)
  • rentgen
  • gama záření (nejkratší vlnová délka, nejvíce energie, největší frekvence)

 

UV záření tedy spadá do části spektra mezi viditelným světlem a rentgenovými paprsky. Má frekvenci 1015 až 1017 Hz (kmitne až 100 000 000 000 000 000 za vteřinu) a vlnovou délku 400 nanomterů až 10 nanometrů.


ZAJÍMAVOST: Ze seznamu vyplývá, že UV záření, rentgen i gama záření mají podobně ničivé účinky pro živé organismy, UV se však zastaví v pokožce, kdežto rentgen projde dále a tím pádem hlouběji do lidského těla. Nadměrná dávka UV proto poškodí hlavně lidskou kůži, nadměrná dávka rentgenu poškodí lidské orgány. Gama záření vzniká mimo jiné při jaderných dějích a může způsobit popáleniny, rakovinu, genové mutace. Dnes byste ho stále našli např. v Černobylu.


UV záření se dělí na 3 typy:

  • UVA (dlouhovlnné, 315-400 nm)
  • UVB (středněvlnné, 280-315 nm)
  • UVC (krátkovlnné, 200-280 nm)

 

Záření o délkách od 10 nm do 200 nm spadá do kategorie vakuum UV (VUV). To je blokováno vzduchem a šíří se pouze ve vakuu.

Většina UV záření, s níž se lidé setkávají, pochází ze slunce. Avšak zhruba jen 10% slunečního světla je tvořeno UV a jen třetina projde atmosférou až k nám. UVC k nám však „nedorazí“, neboť je pohlceno ozonem. UV záření, se kterým se můžeme setkat „dole na zemi“ je tvořeno z 95% UVA a z 5% UVB. Jak však už spousta lidí zjistila, také UVA a UVB jsou pro lidský orgsanismus škodlivé (popáleniny od slunce, rakovina kůže atd.).

JAK UV ZÁŘENÍ ZABÍJÍ MIKROBY

Protože viry nejsou buněčnými organismy a nemají vlastní metabolismus, nemohou růst, nedokáží se dělit a ani nemohou bez cizí pomoci vytvářet energii nebo vlastní bílkoviny.

Viry se skládají především z bílkovin a nukleových kyselin, přičemž nejběžnějšími nukleovými kyselinami jsou nám známé DNA a RNA. DNA i RNA jsou nositeli genetické informace všech organismů – jsou „základním programem“ a určují vlastnosti organismu a jeho další vývoj.

Jak už víme z předchozí kapitoly, UVC má velkou frekvenci a spoustu energie. To je hlavní příčinou, proč způsobuje UVC narušení struktur DNA (thymin) a RNA. Záření se totiž skládá z malých částeček (fotonů), které letí a naráží do DNA/RNA struktury, tu naruší a následkem tohoto vzniká poškození těchto struktur. Díky tomu je virus tzv. deaktivován – nemůže se množit, nemůže infikovat, v důsledku poškození odumírá.

Pokud poškodíte operační systém (zaváděcí sektor) u vašeho počítače, také přestane fungovat.

Viry a mikroby nemají na rozdíl od lidí pokožku, některé disponují pouze obalem, UVC proto pronikne do jejich nitra snáze a rychleji tak způsobí nevratné škody.

Použité zdroje:

https://www.livescience.com/50326-what-is-ultraviolet-light.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3287179/