Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Dezinfekce prostorů

Dezinfekce prostorů

Obchody a služby
Průmysl
Zdravotnictví
  • Mobilní UVC dezinfekční zářiče šíří UVC záření v 360° a osvítí tím zcela prostor kolem zářiče.
  • Mimoto umožňují sklopné zářiče díky možnosti vyklopení osvětlení členitých prostor nebo prostorů s více překážkami.
  • Díky skutečnosti, že jsou zářiče mobilní, mohou být v případě potřeby pohodlně přemístěny do prostoru, aby mohl být tento kompletně osvícen a tím vydezinfikován.

Ruční UV-C lampa pro dezinfekce povrchů, 250W

Ruční UV-C lampa pro dezinfekce povrchů, 250W
<p>Vhodn&yacute; na <strong>dezinfekci objektů denn&iacute;ho použit&iacute;</strong> (stoly, židle, okna, dveře, kliky, vyp&iacute;nače atd.) s nutnost&iacute; ručn&iacute; obsluhy. Jednodu&scaron;e přenositeln&yacute;.</p> <p><strong>Optim&aacute;ln&iacute; dezifekčn&iacute; vzd&aacute;lenost do 1 m</strong>.</p>
24 188 Kč vč. DPH19 990 Kč Skladem
Akční cenaRobustní provedení

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 1200W

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 1200W
<p>Vhodn&yacute; pro dezinfekci <strong>velk&yacute;ch prostor</strong> jako jsou např. <strong>nemocnice, haly, tak&eacute; sklady a&nbsp;průmyslov&eacute; objekty či n&aacute;kupn&iacute; centra</strong>.</p> <p><strong>Optim&aacute;ln&iacute; dezinfekčn&iacute; r&aacute;dius 9 m.</strong></p> <p>Pod&iacute;vejte na na&scaron;e video, <a href="https://disinfection-system.com/media/obsluha-stojaciho-zarice">jak obsluhovat stojac&iacute; UVC z&aacute;řiče</a>.</p>
68 123 Kč vč. DPH56 300 Kč Na dotaz
Doprava zdarmaRobustní provedeníPojízdné

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 288W

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 288W
<p>Vhodn&yacute; pro dezinfekci <strong>men&scaron;&iacute;ch až středn&iacute;ch prostor</strong> jako jsou např. <strong>kancel&aacute;ře, ček&aacute;rny, tak&eacute; vr&aacute;tnice či hotelov&eacute; pokoje</strong>.</p> <p><strong>Optim&aacute;ln&iacute; dezinfekčn&iacute; r&aacute;dius 3 m.</strong></p> <p>Pod&iacute;vejte na na&scaron;e video, <a href="https://disinfection-system.com/media/obsluha-stojaciho-zarice">jak obsluhovat stojac&iacute; UVC z&aacute;řiče</a>.</p>
45 012 Kč vč. DPH37 200 Kč Na dotaz
Doprava zdarmaRobustní provedeníPojízdné

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 576W

Stojací UV-C lampa 360° pro dezinfekce prostor, 576W
<p>Vhodn&yacute; pro dezinfekci <strong>středně velk&yacute;ch prostor</strong> jako jsou např. <strong>nemocnice, chodby nebo&nbsp;velk&eacute; kancel&aacute;ře</strong>.</p> <p><strong>Optim&aacute;ln&iacute; dezinfekčn&iacute; r&aacute;dius 3 - 9 m.</strong></p> <p>Pod&iacute;vejte na na&scaron;e video, <a href="https://disinfection-system.com/media/obsluha-stojaciho-zarice">jak obsluhovat stojac&iacute; UVC z&aacute;řiče</a>.</p>
55 902 Kč vč. DPH46 200 Kč Skladem
Doprava zdarmaRobustní provedeníPojízdné

Výklopná UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 240W

Výklopná UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 240W
<p>Vhodn&yacute; na <strong>dezinfekci men&scaron;&iacute;ch až středn&iacute;ch prostor</strong> (kancel&aacute;ře, ček&aacute;rny, vr&aacute;tnice, hotelov&eacute; pokoje atd.) a <strong>členit&yacute;ch interi&eacute;rů</strong> (autobusy, tramvaje, vlaky).</p> <p><strong>Doporučen&yacute; dezinfekčn&iacute; r&aacute;dius 3 m.</strong></p> <p>Zde můžete shl&eacute;dnout <a href="/media/obsluha-vyklopneho-zarice-vcetne-rozlozeni-a-slozeni">obsluhu v&yacute;klopn&eacute;ho z&aacute;řiče</a>.</p>
43 076 Kč vč. DPH35 600 Kč Skladem
Doprava zdarmaRobustní provedeníPojízdné

Výklopná UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 60W

Výklopná UV-C lampa pro dezinfekce prostor, 60W
<p>Vhodn&yacute; na <strong>dezinfekci vnitřn&iacute;ch prostor automobilů</strong> apod.</p> <p>Snadn&aacute; manipulace d&iacute;ky madlům a konstrukci na kolečk&aacute;ch.</p>
14 399 Kč vč. DPH11 900 Kč Skladem
Doprava zdarmaRobustní provedeníPojízdné

Rychlá dezinfekce prostorů

Díky velkým výkonům nabízí naše produkty jednu z nerychlejších způsobů dezinfekce technologií UVC. Více o UVC naleznete zde. Všechny produkty jsou mobilní, tak aby bylo jednoduché je přemístit mezi jednotlivými prostory. K dezinfekčním účinkům dochází během několika minut. Ovládání je jednoduché, operátor musí jen dbát na bezpečnostní předpisy.

Dezinfekce obchodních prostorů

Výrobky jsou vhodné pro rychlou dezinfekci obchodních prostor, kde by bylo nemyslitelné otírat vše chemickou dezinfekcí a zároveň ozonizéry jsou příliš dlouhým procesem. Pomocí načich dezinfekčních zářičů je možné dezinfikovat prostory během desítek minut s vysokým účinkem.

Dezinfekce dopravních prostředků

Výrobky s takto vysokým výkonem je vhodné využít na rychlou dezinfekci vlaků, autobusů, taxiků, automobilů záchranných složek. Jsou vhodné i pro rozvážkové nebo spediční služby.

Průmyslová dezinfekce

Naše výrobky jsou řešeny v průmyslovém provedení s veškerými legislativními naležitostmi (Návody, AR) nebo schématy pro ND. Zařazení do TPM nebo jiného systému údržby je maličkostí.

Dezinfekce výrobních hal

V příp. potřeby je možné s našimi produkty okamžitě zasáhnout k potřebné dezinfekci větších rozsahů. Jsou tedy vhodné k využítí pro výrobní haly, v příp. že by objevilo nakažení. Zároveň jsou vhodné pro dezinfekci výrobních prostor, kde se zpracovává materiál podléhací hnilobě - standardně zemědělský nebo masný průmysl.

Dezinfekce skladů

Jsou vhodné také k dezinfekci ve skladech, které jsou náchylné na plísně nebo kde se skladují produkty, které se mohou kazit nebo mohou být lehce kontaminovány - např. v potravinářském průmyslu.

Účinná dezinfekce

Jelikož UVC se fyzikálně chová jako světlo, tak při ozáření/osvětlení daného prostoru je dzinfikováno vše co není před světlem nějak chráněno, má tedy ve srovnání s ostatními metodami největší dosah, srovnatelnou metodou je pouze dezinfekce ozónem, která je však daleko delším procesem. UVC záření má hlavní výhodu ve schopnosti dezinfekce vzduchu i povrchů. Tedy jakmile se sepne a začne dezinfikovat, drtivé procento objemu vzduchu v místonosti je zbaveno všech patogenů. O účincích UVC dezinfekce se můžete přesvědčit na videu s pokusem v Petriho miskách nebo Mikroskopiským snímáním. Mobilní UVC dezinfekční zářiče šíří UVC v 360° a osvětlí tak kompletně prostor okolo zářiče.

Dezinfekce předmětů

Dezinfekce UVC je účinným způsobem jak dezinfikovat předměty, které klasickou chemickou cestou je téměř nemožné dezinfikovat jako je např. textil nebo papírenské výrobky. UVC záření je také vhodné na dezinfekci potravinářškých nebo zemědělských výrobků.

Dezinfekce ploch

Pomocí UVC je možné dezinfikovat jakékoliv plochy téměř bez omezení. Jediným omezením je náchylnost některých plastů a barev k degradaci pod tíhou čásého UV záření. Je možné spolehlivě dezinfikovat všechny přírodní materiály, koberce, průmyslové podlahy atd.

Pronájem dezinfekčních prostředků

Tyto výkonné přístroje nabízíme i k pronájmu. Pro přesnou kalkulaci a postup při zaškolení nebo dovozu/odvozu nás prosím kontaktujte.

Virucidní

UVC dezinfekce je nejrychlejší a nejúčinější dezinfekce zejména proti virům, jelikož mají (laicky řečeno) nejmenší ochranu proti UV záření. To je také důvodem, proč v létě jsou zpravidla virová onemocnění na ústupu. Záření UVC je více agresivnější a ničivější než UVA, které známe jako sluneční paprsky. Více o účincích na koronaviry zde.

Značkové zdroje Philips a Osram

K našim produktům využíváme pouze značkové zářivky, které mají zaručené spektrum UVC. Mezi přední výrobce patří Philips a Osram.

Zároveň si snadno můžete snadno vyzkoušet, zda-li Váš UVC zdroj je efektivní a nekoupili jste pouze nefukční modré světlo na Banana testu. Názorné příklady nefunkční dezinfekce naleznete zde.

Dezinfekce bez chemie

UVC záření je čistě fyzikální princip. K této metodě dezinfekce nepotřebujete žádné chemické prostředky a nemusíte pracně otírat a čistit všechny možná místa. Více o rozboru této metody naleznete zde.