Nákupný košík

Nákupný košík je prázdny

Automatická dezinfekcia

Automatická dezinfekcia

  • Nástenné plne automatické dezinfekčné UVC žiariče umožňujú dezinfekciu frekventovaných priestorov.
  • Vďaka vybaveniu pohybovým čidlom, ktoré v prípade vstupu osôb prístroj vypne, sú naše žiariče úplne bezpečné.
  • Na opätovnú aktiváciu dochádza úplne automaticky po nastavenej dobe.

Nástenný plne automatický UVC žiarič, dvojžiarivkový, 16W

Nástenný plne automatický UVC žiarič, dvojžiarivkový, 16W
<p><strong>Plne automatick&yacute; UVC žiarič pre dezinfekciu stredn&yacute;ch a v&auml;č&scaron;&iacute;ch priestorov. </strong>Germicidne UVC žiarič likviduje v&iacute;rusy a bakt&eacute;rie (vr&aacute;tane COVID-19), plesne a in&eacute; mikr&oacute;by s &uacute;činnosťou 99,9%.</p> <p>Vďaka zabudovan&yacute;m senzorom pozn&aacute; n&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&eacute; žiarič pr&iacute;tomnosť os&ocirc;b a zastav&iacute; svietenia. Žiarič sa po nastavenej dobe 7 min. (Ak nie je zisten&aacute; žiadna ďal&scaron;ia osoba) s&aacute;m op&auml;ť aktivuje a začne s dezinfekciu priestorov a povrchov po prednastaven&eacute;ho dobu dezinfekcie. T&iacute;m je na&scaron;a UVC dezinfekcia plne automatick&aacute; a bezpečn&aacute;.</p> <p>Doba dezinfekcie je prednastaven&aacute; na 7 min&uacute;t a m&ocirc;že byť zmenen&aacute; podľa n&aacute;vodu.</p> <p>N&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&eacute; žiarič je postaven&yacute; robustne,<strong> z kvalitn&yacute;ch komponentov a je navrhnut&yacute; pre priemyseln&eacute; využitie</strong> (vydrž&iacute; vysok&yacute; počet cyklov).<strong> Dvouz&aacute;řivkov&yacute; UVC žiarič s v&yacute;konom 16W</strong> je vhodn&yacute; pre dezinfekciu stredn&yacute;ch a v&auml;č&scaron;&iacute;ch priestorov. Preto sa často využ&iacute;va na dezinfekciu <strong>v&auml;č&scaron;&iacute;ch toaliet, &scaron;atn&iacute;, chodieb, rokovac&iacute;ch miestnost&iacute; </strong>a pod.</p>
126 EUR vr. DPH104 EUR Skladom
Priemyselné prevedenieNovinka

Nástenný plne automatický UVC žiařič, jednožiarivkový, 8W

Nástenný plne automatický UVC žiařič, jednožiarivkový, 8W
<p><strong>Plne automatick&yacute; UVC žiarič pre dezinfekciu men&scaron;&iacute;ch a stredn&yacute;ch priestorov</strong>.Germicidne UVC žiarič likviduje v&iacute;rusy a bakt&eacute;rie (vr&aacute;tane COVID-19), plesne a in&eacute; mikr&oacute;by s &uacute;činnosťou 99,9%.</p> <p>Vďaka zabudovan&yacute;m senzorom pozn&aacute; n&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&eacute; žiarič pr&iacute;tomnosť os&ocirc;b a zastav&iacute; svietenia. Žiarič sa po nastavenej dobe 7 min. (Ak nie je zisten&aacute; žiadna ďal&scaron;ia osoba) s&aacute;m op&auml;ť aktivuje a začne s dezinfekciu priestorov a povrchov po prednastaven&eacute;ho dobu dezinfekcie. T&iacute;m je na&scaron;a UVC dezinfekcia plne automatick&aacute; a bezpečn&aacute;.</p> <p>Doba dezinfekcie je prednastaven&aacute; na 7 min&uacute;t a m&ocirc;že byť zmenen&aacute; podľa n&aacute;vodu.</p> <p>N&aacute;&scaron; UVC dezinfekčn&eacute; žiarič je postaven&yacute; robustne,<strong> z kvalitn&yacute;ch komponentov a je navrhnut&yacute; pre priemyseln&eacute; využitie</strong> (vydrž&iacute; vysok&yacute; počet cyklov). <strong>Jednoz&aacute;řivkov&yacute; UVC žiarič s v&yacute;konom 8W </strong>je vhodn&yacute; pre dezinfekciu mal&yacute;ch a stredn&yacute;ch priestorov. Proto se často využ&iacute;v&aacute; pro dezinfekci <strong>men&scaron;&iacute;ch toalet, &scaron;aten, chodeb </strong>apod.</p>
121 EUR vr. DPH100 EUR Skladom
Priemyselné prevedenieNovinka